TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA 2022– ogłoszenie wyników

Szanowni!

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla, w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Wojciech Bonowicz, Dorota Kozicka postanowiło przyznać:

Trzecią nagrodę

TOMASZOWI WOJEWODZIE, godło SEKWANA

oraz

trzy równorzędne wyróżniania:

MARCIE BOCEK, godło BORSUK

MARTYNIE ĆWIĄKALE, godło MEDEA

ANNIE WOJNO, godło AMARYLIS

Gratulujemy!

https://www.re-bau.com/
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Kraków
http://www.krakow.pl
https://www.bmeia.gv.at/pl/konsulat-generalny-austrii-w-krakowie/
https://www.mpec.krakow.pl/

IX Trakl-Tat. Festiwal Literacko-Artystyczny 2022

Szanowni!

Według numerologicznej symboliki „dziewiątka” oznacza m.in. wolność i talent. Dziewiąty Trakl-Tat, na który mamy przyjemność Was zaprosić, przebiegał będzie również pod znakiem tych dwóch – jakże istotnych – słów.

3 listopada, jak co roku, uczcimy kolejną, 108. rocznicę śmierci Georga Trakla, a pod tablicą na murze szpitala przy ul. Wrocławskiej spocznie białoczerwona wiązanka kwiatów. Tego samego dnia wieczorem w Artetece WBP w Krakowie gościć będziemy Radka Raka, pisarza, który w ostatnich latach dał się poznać szerokiemu gronu czytelników dzięki bestsellerowej powieści „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”, za którą otrzymał Nagrodę Nike 2020. O oprawę muzyczną zadba skrzypek Jakub Sromek.

Drugi dzień festiwalu zdominuje impreza mu towarzysząca w reżyserii Pawła Bitki Zapendowskiego – „Trakl Uskrzydlony”. W Kaplicy Św. Brata Alberta na terenie wojskowego szpitala wybrane wiersze austriackiego poety czytać będą aktor Krzysztof Jędrysik oraz poetki i poeci.

Trzeciego dnia w Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się gala VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla, na który w tym roku wpłynęła rekordowa liczba 323 zestawów wierszy. Po wręczeniu nagród laureatom i odczytaniu zwycięskich utworów, wiersze Georga Trakla w języku polskim i niemieckim przeczyta Janusz Mika. W części artystycznej publiczność będzie miała okazję zobaczyć i usłyszeć żeński zespół wokalny Swada.

IX Trakl-Tat zakończymy 6 listopada krakowską premierą filmu dokumentalnego „Wielkie Galicjanki, czyli ze Lwowa do Wiednia” w reżyserii Piotra Szalszy, poświęcony kobietom urodzonym w Galicji, które dzięki swojej działalności zapisały się w historii kultury, nauki i polityki.

Andrzej Tombiński

b. Honorowy Konsul Generalny Austrii

Janusz Mika, Krzysztof Maćkowski

Fundacja Promocji Kultury „Urwany Film”

https://www.re-bau.com/
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Kraków http://www.krakow.pl
https://www.mpec.krakow.pl/

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2022

Szanowni!!!

14 października 2022 r. odbyły się obrady jury TRAKL-TATu – Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla.

Decyzją jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka, Wojciech Bonowicz, w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się (kolejność alfabetyczna):

MARTA BOCEK, godło BORSUK

MARTYNA ĆWIĄKAŁA, godło MEDEA

TOMASZ WOJEWODA, godło SEKWANA

ANNA WOJNO, godło AMARYLIS

Oficjalne wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas finałowej gali Trakl-Tatu, w sobotę, 5 listopada 2022 r. w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, ul. Dajwór 18.

Laureatom gratulujemy!!!

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2022

IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w niej także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.


REGULAMIN

I.
Na konkurs należy nadesłać trzy utwory w języku polskim, w jednym pliku, w formacie PDF na adres:kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl, do końca 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa pliku z utworami ma być równocześnie godłem autora (GODŁO_WIERSZE).

Godło powinno być umieszczone także w osobnym pliku (GODŁO_DANE) zawierającym informacje o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, notka biograficzna) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

W tytule wiadomości należy wpisać: TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA 2022.

II.
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski.

Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w pliki z danymi.

III.
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 15 października 2022 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomieni przez organizatora.

IV.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2 000 zł, II miejsce – 1 300 zł, III miejsce – 700 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2022 r.

V.
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

VI.

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora:

http://fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci/

oraz

www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm

Kontakt z organizatorem: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl


TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2021

Szanowni!!!

19 października 2021 r. odbyły się obrady jury TRAKL-TATu – Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla.

Decyzją jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka, Wojciech Bonowicz, w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się (kolejność alfabetyczna):

KAMIL PLICH, godło TEPASEO

PAWEŁ PODLIPNIAK, godło depressionato

PIOTR TOMCZAK, godło OKRĄGLUTKIE WALSEROWSKIE ZERO

NATALIA WARZYNIAK, godło Niewidzialna

Oficjalne wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas finałowej gali Trakl-Tatu, w sobotę, 6 listopada 2021 r. w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, ul. Dajwór 18.

Laureatom gratulujemy!!!

Fot. Andrzej Endriu Najder

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2021

IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w niej także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.


REGULAMIN

I.
Na konkurs należy nadesłać trzy utwory w języku polskim, w jednym pliku, w formacie PDF na adres:kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl, do końca 31 sierpnia 2021 r.

Nazwa pliku z utworami ma być równocześnie godłem autora (GODŁO_WIERSZE).

Godło powinno być umieszczone także w osobnym pliku (GODŁO_DANE) zawierającym informacje o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, notka biograficzna) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

W tytule wiadomości należy wpisać: TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA 2021.

II.
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski.

Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w pliki z danymi.

III.
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 15 października 2021 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomieni przez organizatora.

IV.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2 000 zł, II miejsce – 1 000 zł, III miejsce – 500 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2021 r.

V.
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

VI.

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora:

http://fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci/

oraz

www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm

Kontakt z organizatorem:

kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl

TRAKT-TAT jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

40 lat minęło… SOLIDARNOŚĆ PO KRAKOWSKU

40 lat minęło… SOLIDARNOŚĆ PO KRAKOWSKU, najnowsza produkcja Fundacji Promocji Kultury „Urwany Film”, to trzy filmy opowiadające o historii Nowej Huty, ze wskazaniem na czas powstania „Solidarności”, strajków robotników Huty im. Lenina oraz demonstracji ulicznych.

Zapraszamy do oglądania!

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA – ogłoszenie wyników

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla 2020, w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka, Wojciech Bonowicz, ogłasza, co następuje!

1 miejsce – Krystyna Czarnecka, godło ZBIERACZEZŁOMU;

2 miejsce (ex aequo) – Paulina Pidzik, godło TENNEN oraz Bartosz Konstrat, godło FIKI;

3 miejsce – Anna Piliszewska, godło SZCZWÓŁ;

Wyróżnienie + nagroda specjalna jury – Marzena Mariola Podkościelna, godło FRAN PISZEK;

Wyróżnienie – Radosław Biniek, godło WEIGH;

Wyróżnienie – Mariusz Ropczyński, godło JUPITER.

Laureatom gratulujemy!

TRAKLOWSKI SPLEEN

W ludowej numerologii utarło się, że cyfra 7 jest szczęśliwa. Otóż, niekoniecznie. Z żalem informujemy, że VII edycja Festiwalu Literacko-Artystycznego TRAKL-TAT nie odbędzie się w planowanej formule. W naznaczonym pandemią roku 2020 jesteśmy zmuszeni zredukować nasze działania do minimum.

Mimo covidowych trudności, nasze Traklowskie jury zdążyło przeczytać i ocenić 167 zestawów wierszy nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla. Przewodniczący Marcin Baran wraz z dr Dorotą Kozicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojciechem Bonowiczem wyłonili zwycięzców, przyznając – po raz pierwszy w sześcioletniej historii konkursu – I nagrodę!

VII Festiwal Literacko-Artystyczny TRAKL-TAT miał – w założeniu – trwać trzy dni. W programie znalazły się: wieczór poświęcony śp. prof. Markowi Karwali, zmarłemu w tym roku przewodniczącemu konkursowego jury, z udziałem Jego przyjaciół poetów i naukowców; pojedynek poetów-jurorów Traklowskiego konkursu oraz gala połączona z rozdaniem nagród laureatom i występem duetu gdańskich twórców związanych z legendarnym „brulionem”. Niestety, pandemia zniweczyła nasze plany.

3 listopada – jak co roku, w rocznicę śmierci austriackiego poety – złożymy wiązankę kwiatów pod tablicą Georga Trakla w Krakowie, tego też dnia ogłosimy laureatów Konkursu.

Miejmy nadzieję, że kolejna, ósma edycja TRAKL-TATu odbędzie się w 2021 roku w aurze względnej normalności, czego Państwu i sobie życzymy.

Krzysztof Maćkowski

Janusz Mika

Andrzej Tombiński

twórcy i organizatorzy

TRAKL-TATu

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2020

Już wiemy!!!

9 października 2020 r. odbyły się obrady jury TRAKL-TATu – Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla.

Decyzją jury, w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka, Wojciech Bonowicz, w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się (kolejność alfabetyczna):

Radosław Biniek, godło WEIGH

Krystyna Czarnecka, godło ZBIERACZEZŁOMU

Bartosz Konstrat, godło FIKI,

Paulina Pidzik, godło TENNEN

Anna Piliszewska, godło SZCZWÓŁ

Marzena Mariola Podkościelna, godło FRAN PISZEK

Mariusz Ropczyński, godło JUPITER

Oficjalne wyłonienie zwycięzców (po raz pierwszy w historii konkursu jury przyznało pierwsze miejsce!) i wręczenie nagród odbędzie się podczas finałowej gali Trakl-Tatu, w piątek, 6 listopada 2020 r. w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, ul. Dajwór 18.

Janusz Mika KROWODRZA SUBIEKTYWNIE. Ludzie. Miejsca. Historia

Materiał do tej książki powstawał przez kilkanaście lat. Udało się zebrać 50 integralnych tekstów: wywiadów, reportaży, esejów, felietonów. Wspólnym mianownikiem jest dzielnica Krowodrza, genius loci autora.

„Krowodrza subiektywnie” posiada szerokie spektrum tematyczne. Rozmówcami Janusza Miki są m.in. naukowcy, artyści, księża, rzemieślnicy, sportowcy, literaci. Społeczny konglomerat dzielnicy ukazany został na tle wydarzeń historycznych, a każda opowieść stanowi ważny element dziejów Krowodrzy.

Unikatową pozycję można nabyć kontaktując się z autorem za pomocą Messengera: https://www.facebook.com/janusz.mika.5

KCK nr 78

Kolejny KRAKOWSKI CZWARTEK KRYMINALNY, zapraszamy 27 sierpnia, godz. 18.

Tym razem naszym gościem będzie ROBERT OSTASZEWSKI, autor kryminałów, krytyk literacki. Spotkanie poprowadzi Marek Górka.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2020 – ogłoszenie konkursu!!!

IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w niej także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.


REGULAMIN

I.
Na konkurs należy nadesłać trzy utwory w języku polskim, w jednym pliku, w formacie PDF na adres: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl, do końca 31 sierpnia 2020 r.

Nazwa pliku z utworami ma być równocześnie godłem autora (GODŁO_WIERSZE).

Godło powinno być umieszczone także w osobnym pliku (GODŁO_DANE) zawierającym informacje o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, notka biograficzna) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

W tytule wiadomości należy wpisać: TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA 2020.

II.
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski.

Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w pliki z danymi.

III.
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 15 października 2020 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

IV.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2 000 zł, II miejsce – 1 000 zł, III miejsce – 500 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2020 r.

V.
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

VI.

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora:

http://fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci/

oraz

www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm


Kontakt z organizatorem:

kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl

TRAKT-TAT jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

KCK nr 76

Kolejny KRAKOWSKI CZWARTEK KRYMINALNY, zapraszamy 25 czerwca o godz. 18.

Tym razem naszym gościem będzie SZYMON JADCZAK, dziennikarz śledczy, reporter TVN, autor hitowej książki „Wisła w ogniu. Jak bandyci ukradli Wisłę Kraków”. Spotkanie poprowadzi Jan Bińczycki.

Drodzy,

ze względów oczywistych warszawska promocja książki „Moje życie w teatrze” Krzysztofa Miklaszewskiego, zostaje przeniesiona z 2 kwietnia na późniejszy termin.

Promocja książki KRZYSZTOFA MIKLASZEWSKIEGO „Moje życie w teatrze”

Zapraszamy na promocję książki Krzysztofa Miklaszewskiego „Moje życie w teatrze” – 2 kwietnia 2020, godz. 18, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ul. Jazdów 1.

W programie:
* Rozmowa z Autorem, którą poprowadzi red. Janusz R. Kowalczyk,
* Głośna lektura trzech najbardziej „zadziornych” fragmentów książki w interpretacji Tomasza Marzeckiego,
* Dialog autora z PT. Publicznością,
* Pokaz dokumentalnego filmu Autora (scenariusz i reżyseria) JA – MISTRZ (1986) – portretu psychologicznego Tadeusza Kantora w „szale tworzenia” swego autorskiego spektaklu „Niech szczezną artyści!” w Teatrze Cricot 2.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

KCK z Wojciechem Muchą

Już jutro 72. Krakowski Czwartek Kryminalny i nasz gość, Wojciech Mucha, dziennikarz, autor „kibolskiego” thrillera „Miasto noży”.

Zapraszamy!!!

KCK z Pawłem Fleszarem

Pierwszy tegorocznym gościem KRAKOWSKIEGO CZWARTKU KRYMINALNEGO będzie Paweł Fleszar, autor kryminału „Powódź”. Zapraszamy!!!

Pewnej nocy czterdziestoletni Jakub wyskakuje z dziewiątego piętra wieżowca w Krakowie. Zostawia list pożegnalny ze zdjęciem pięknej dziewczyny. Być może jest to Zuzia, o której Kuba napisał: „Zły człowiek zabrał Zuzię i odtąd moje życie straciło sens”.

Co tak naprawdę skłoniło mężczyznę do samobójstwa? Kim jest Zuzia i co się z nią stało? Jaki związek z tym wszystkim mają budzące grozę filmy znalezione w smartfonie Jakuba?

Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć Kris, przyjaciel Kuby z dzieciństwa. Kris jest zawodowym żołnierzem, ale daleko mu do typowego bohatera, który samotnie stawia czoło złemu światu – kiepsko strzela, ma nadciśnienie i początki nadwagi. Tymczasem prywatne śledztwo prowadzi go do zaskakujących odkryć…

W tym niepozbawionym czarnego humoru kryminale autor podrzuca czytelnikowi różne tropy, sprowadzając go często na manowce. Tytułowa powódź nieubłaganie zbliża się do miasta.…

Paweł Fleszar – Od 1997 roku lat jest dziennikarzem. Najdłużej pracował w Tempie i Przeglądzie Sportowym, poza tym w dziennikach lokalnych, Nowinach i Gazecie Krakowskiej oraz w magazynach: Champion. Sport and more, futbol.pl, Super Volley.

“Powódź” to jego debiut na oficjalnym rynku wydawniczym. Wcześniej napisał “Wyśnioną jedenastkę”, która nie została wydana w formie drukowanej, a jedynie udostępniona – głównie blogerom książkowym – jako e-book na stronie sportkrakowski.pl.

W 2019 roku został jednym ze zwycięzców konkursu „Kryminał na 100-lecie AGH”.

Genezyp Kapen

Już jest! Genezyp Kapen z płytą „Hejt&Łor”!!!

Krowoderski tryptyk do posłuchania i zobaczenia https://www.youtube.com/channel/UCdk8gkQcOiXFFVrEpa0W3NQ, w sprawie kupna płyty (30 zł) piszcie do lidera kapeli, naszego prezesa Janusza „Gonzo” Miki: jmika@gmail.com.

Archiwum Groźnych Historii

Poleca się!!!  „Archiwum Groźnych Historii”, zbiór 12 opowiadań kryminalnych z motywem Akademii Górczniczo-Hutniczej, wyłonionych w konkursie z okazji 100-lecia uczelni. Wśród laureatów prezes Janusz Mika.

„Trzej przyjaciele z boiska” na festiwalu NURT

„Trzej przyjaciele z boiska” na XXV Jubileuszowym Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Nasz film będzie można zobaczyć 18 listopada w bloku konkursowym JESTEŚMY RODZINĄ. Organizatorzy tak to pięknie tłumaczą:

Według podstawowych i najprostszych definicji rodzina to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”… Lub, że „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę”… Ktoś doda, ze rodzina jest po prostu najważniejsza. Inny – że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Bo tak to już jest, że definicje i życie często się ze sobą uzupełniają. Lub rozmijają…. Co dziś znaczy słowo: „rodzina”? Co dla nas oznacza, gdy ktoś powie: „jesteśmy rodziną”? … „JESTEŚMY RODZINĄ” – POKAZ I KONKURSOWY Festiwalu Form Dokumentalnych NURT 2019.

Będzie można zobaczyć między innymi jak Inka Bogucka w filmie „Mój Tato” kreśli portret mężczyzny, ratującego porzucone przez biologicznych rodziców dzieci przez przywrócenie im domu, pełnego ojcowskiej miłości. Lub też spojrzeć na słowo „rodzina” przez słowo piłkarskich przyjaźni pokazanej w filmie Krzysztofa Maćkowskiego „Trzej przyjaciele z boiska”.

Ten pokaz to także:
– przedstawione przez Leszka Wiśniewskiego w filmie „Tę rodzinę trzeba wytępić” tragiczne losy biskupa Juliusza Bursche,
– reportaż Grzegorza Kuczka „Adopcja” uprzytomniający moralny i uczuciowy aspekt adopcji
– obraz rodziny szczęśliwej i otwartej, by dawać szczęście innymi w filmie Bożeny Klimus „Jesteśmy rodziną, brachu”
– dokument Moniki Kalinowskiej „Łukasz z Bałut” opowiadający historię człowieka, dla którego pojęcie „rodzina” to coś więcej niż cztery ściany własnego mieszkania.

Zapraszamy! I POKAZ KONKURSOWY – JESTEŚMY RODZINĄ
18 LISTOPADA – poniedziałek – godz. 9:00 – 12:00

KCK – Konrad Szołajski

Gościem najbliższego KCK będzie KONRAD SZOŁAJSKI, reżyser i scenarzysta filmowy, autor wielu znanych utworów fabularnych i dokumentalnych, m.in. „Człowiek z…”, „I Bóg stworzył seks” oraz „Dobra zmiana”

W roku 2015 ukończył głośny film „Walka z szatanem” (koprodukcja HBO), opowiadający o opętaniach i egzorcyzmach, poprzedzony kilkuletnią pracą dokumentacyjną. Dzięki temu mogła powstać także powieść „Zlecenie: Walka z szatanem”, łącząca fikcję literacką z wnikliwą obserwacją polskiej rzeczywistości.

Podczas spotkania porozmawiamy o książce, obejrzymy też film „Walka z szatanem”!!!

Trakl-Tat 2019 – laureaci OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. GEORGA TRAKLA

Marta Jurkowska

Łukasz Barys

Jurorzy TRAKL-TATu – Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla (prof. Marek Karwala – przewodniczący, poeci Marcin BaranWojciech Bonowicz) ogłosili swój werdykt. 

Jury nie przyznało I nagrody.

II nagroda – Łukasz Barys.

III nagroda (ex aequo)  –  Marta Jurkowska i Grzegorz Chwieduk.

Laureatom raz jeszcze gratulujemy!

Trakl-Tat 2019

O Trakl-Tacie w austriart.pl

http://www.austriart.pl/2019/10/traklowskie-trwanie-festiwal-trakl-tat-2019/?fbclid=IwAR05pv0-6azuTc82hoglZm1wB-OuxcdTeVq9aaI4QbCwAIHBm72rXlZLQ4o

KCK – Przemysław Semczuk

Tym razem gościem Kacyka będzie Przemysław Semczuk – dziennikarz, publicysta, autor książek z gatunku literatura faktu. Specjalizuje się w tematyce kryminalnej i historii Polski okresu PRL, jest autorem m.in. książki „M jak morderca. Karol Kot – wampir z Krakowa”.

TRAKL-TAT 2019 – PROGRAM

TRAKL-TAT już po raz szósty! Zapraszamy od 3 do 8 listopada 2019.

KWIATY W ROCZNICĘ
Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Georga Trakla (1887-1914) w 105. rocznicę tragicznej śmierci.
5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Wrocławska 1-3, Kraków
Niedziela, 3 listopada, godz. 15.00

GEORG TRAKL. WOJNA – PRETEKST – HORYZONTY
Spotkanie z poezją Georga Trakla oraz pomysłodawcami i organizatorami festiwalu TRAKL-TAT, Krzysztofem Maćkowskim i Januszem Miką, autorami Traklowskiej trylogii książkowej: „Wojna Trakla” (2015), „Pretekst Trakla” (2016) i „Horyzonty Trakla” (2017), zawierającej 20 rozmów z literatami, historykami, artystami i filozofami oraz współautorami „Topografii poezji Georga Trakla” (2018).
Biblioteka Kraków, Filia 21, ul. Królewska 59
Wtorek, 5 listopada, godz. 18.00
WSTĘP WOLNY

TRAKL. DNI SĄ POLICZONE. Otwarty pokaz filmu dla wielbicieli poezji Georga Trakl i ekipy filmowej.
„Trakl. Dni są policzone” (45 min.), dramat psychologiczny, 2019. Scenariusz i reżyseria: Paweł Zapendowski. Zdjęcia: Salvatore Allotta. Muzyka: Krzysztof Kostrzewa. Obsada: Małgorzata Białek, Alexander H. Heindl i inni.
Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego)
Środa, 6 listopada, godz. 17.30
WSTĘP WOLNY

WITTGENSTEIN – MECENAS I PRZYJACIEL TRAKLA
Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) był filozofem zajmującym się głównie językiem i logiką; jedną z najciekawszych postaci pierwszej połowy XX wieku. W swoich dziełach poruszał też kwestie istotne dla filozofii umysłu i matematyki.
Był też mecenasem najwybitniejszych poetów swojej epoki: m.in. jego stypendystą był Georg Trakl. Kiedy młody poeta znalazł się w szpitalu wojskowym w Krakowie, Wittgenstein (także służący wtedy w c.k. armii) bardzo chciał go odwiedzić. Niestety, spóźnił się o kilka dni…
Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego w reżyserii KRZYSZTOFA MIKLASZEWSKIEGO „Z Wittgensteinem pod prąd” (1996) oraz na dyskusję z udziałem autora filmu oraz ks. prof. JÓZEFA BREMERA SJ, rektora Akademii Ignatianum, wybitnego znawcę filozofii Wittgensteina.
Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego)
Czwartek, 7 listopada, godz. 18.00
WSTĘP WOLNY

GALA TRAKL.TATU. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. GEORGA TRAKLA
Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję.
Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.
Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.

W tym roku odbyła się piąta edycja konkursu. Jury w składzie: prof. Marek Karwala (przewodniczący), Marcin Baran i Wojciech Bonowicz wyłoniło finalistów. Są nimi: Marta Jurkowska, godło ŻÓŁTY KOC (nagrodzona w Traklowskim konkursie m.in. w ubiegłym roku), Łukasz Barys, godło SKWARNY SKWER oraz Grzegorz Chwieduk, godło KOREK. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali.

W części artystycznej Gali wystąpi muzyczne trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz.

Trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz to muzyczny eksperyment, łączący poezję z gitarą elektryczną i trąbką, w otwartych kompozycjach i improwizacjach. Muzyka trio to poszukiwanie miejsca na współbrzmienie słów i dźwięków w najbardziej optymalnej dla nich formule.
WOJCIECH BRZOSKA (1978) – poeta, autor ośmiu książek poetyckich.
ŁUKASZ MARCINIAK (1984) – gitarzysta, kompozytor, pasjonat muzyki.
MARCIN MARKIEWICZ (1977) – trębacz, wokalista, autor tekstów, związany ze sceną reggae, animator kultury, fotograf.
Kilka miesięcy temu premierę miała druga płyta trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz pt. „Wpław”.

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
Piątek, 8 listopada, godz. 18.30
WSTĘP WOLNY

Telewizyjna premiera „Trzech przyjaciół z boiska”

Uwaga, uwaga!!! Telewizyjna premiera „Trzech przyjaciół z boiska” w najbliższą niedzielę 6 października 2019 w TVP Kraków, godz. 11!!!

Posiedzenie jury TRAKL-TATu. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla 2019

26 września 2019 r. odbyły się obrady jury TRAKL-TATu. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla.

W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się:
Marta Jurkowska, godło ŻÓŁTY KOC,
Łukasz Barys, godło SKWARNY SKWER,
Grzegorz Chwieduk, godło KOREK.
Jeden z nagrodzonych zestawów, godło WODA SODOWA, został zdyskwalifikowany ze względów formalnych.

Oficjalne wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas finałowej gali Trakl-Tatu, 8 listopada (pt.), Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ul. Dajwór 18 (godzina jeszcze do ustalenia).