TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2022

IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w niej także miejsce na nadzieję.

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.


REGULAMIN

I.
Na konkurs należy nadesłać trzy utwory w języku polskim, w jednym pliku, w formacie PDF na adres: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl, do końca 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa pliku z utworami ma być równocześnie godłem autora (GODŁO_WIERSZE).

Godło powinno być umieszczone także w osobnym pliku (GODŁO_DANE) zawierającym informacje o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, notka biograficzna) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

W tytule wiadomości należy wpisać: TRAKL-TAT. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA 2022.

II.
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Marcin Baran (przewodniczący), Dorota Kozicka i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski.

Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w pliki z danymi.

III.
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 15 października 2022 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomieni przez organizatora.

IV.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2 000 zł, II miejsce – 1 300 zł, III miejsce – 700 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, w listopadzie 2022 r.

V.
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

VI.

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora:

http://fundacjaurwanyfilm.pl/aktualnosci/

oraz

www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm

Kontakt z organizatorem: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl

CHCEMY UWODZIĆ

CHCEMY UWODZIĆ

– taki jest nasz cel.

Uwodzić słowem i obrazem. Myślą i czynem. A konkretnie rzecz biorąc wydawać książki, organizować kulturalne festiwale, działać edukacyjnie, pisać scenariusze oraz kręcić filmy. Ale po kolei. Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM wyrosła na gruncie bezczelnej pewności siebie – w pozytywnym znaczeniu tych słów – że sporo potrafimy, i że sami damy radę realizować nasze pomysły. Z kulturalnego zakręcenia i przekonania, że określenia typu „nie da się” albo „za wysokie progi” dla nas nie istnieją. Jeden z wybitnych himalaistów na pytanie, po co wchodzi na ośmiotysięczniki odpowiedział: bo są.  My na pytanie, dlaczego zajmujemy się kulturą odpowiadamy podobnie: bo interesują nas ludzie, co robią, o czym marzą. Chcemy przez nich opowiadać o świecie, który kusi i odrzuca, fascynuje i przestrasza. A przede wszystkim budzi naszą ciekawość. Na początku było słowo. O tym wiemy. A słowo cenimy bardzo. Dlatego wydajemy książki i sami je też piszemy. Dlatego organizujemy festiwal TRAKL-TAT i KONKURS POETYCKI IM. GEORGA TRAKLA. Dlatego co miesiąc spotykamy się podczas KRAKOWSKICH CZWARTKÓW KRYMINALNYCH, na które zapraszamy zarówno literatów, jak i inne osoby zawodowo „związane” ze zbrodnią. Dlatego organizujemy w szkołach „kibolsko-dzielnicowe” spotkania pod nazwą DZIELNIA PANY! Piszemy też i uczymy pisać scenariusze filmowe. Na słowie nie kończymy, bo zaraz po nim jest obraz. Dlatego angażujemy się w tworzenie dokumentów oraz filmów kina offowego. Po to, by historie, które nosimy w głowie, znalazły się na ekranie. Bo tak sobie umyśliliśmy. Bo tak chcemy. Bo warto.